Overgrepsmottak

Mottak for seksuelle overgrep har telefonnummer 38 07 34 00

Overgrepsmottaket i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Vi gir rask medisinsk hjelp og rådgivning, har åpent hele døgnet og yter hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt.

Dette kan mottaket tilby:

 • Beredskapsordning for leger og sykepleiere: Legene og sykepleierne vil ha vakt 24/7 hele året og bemannes av leger og sykepleiere med god kompetanse på området
 • Følgetjeneste: Det er etablert rutiner for transport og følgetjeneste for å sikre at alle pasienter som trenger det skal komme til overgrepsmottaket. Transport avtales med overgrepsmottaket. Transporten er gratis.
 • Utgifter til transport (taxi eller privat) dekkes av Pasientreiser
 • Lokaler: Det er bygget et undersøkelsesrom i tilknytning til akuttmottaket. Rommet skal kun benyttes til overgrepssaker (stå avlåst ellers). Eksisterende rom i akuttmottak vil bli benyttet i tillegg
 • Samarbeidsrutiner og oppfølging: Det er laget rutiner for samarbeid og oppfølging med aktuelle samarbeidspartnere (politi, legevakter, helsestasjoner, SMSO, krisesentre osv.). Rutinene er nå ute på høring
 • Koordinator og medisinsk faglig rådgiver

I tillegg kan du få:

 • Samtale i trygge omgivelser
 • Medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig av anmeldelse
 • Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og andre hjelpeinstanser

  Les mer på nettsidene til Overgrepsmottaket i Agder.