Veiledning og kunnskap om vold - informasjon for ansatte

Her har vi samlet en oversikt over nettsider som gir veiledning og kunnskap til deg som jobber med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. 

For alle

For deg som jobber med barn og unge

  • Kunnskapsgrunnlag – metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge - rapport fra Helsedirektoratet.
  • SNAKKE er et opplæringsprogram for deg som arbeider med å snakke med barn og unge, utarbeidet av RVTS. Her kan du øve deg på å snakke med barn om vanskelige tema og trene på å avklare hvordan barnet har det. 
  • Jegvilvite.no - først og fremst informasjon til barn, men under fanen for voksne får du enkle tips og råd om hvordan du på best mulig måte kan snakke med barn om vanskelige ting.
  • Rettentil.no er utviklet av RVTS og er et oversiktsverktøy for deg som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den inneholder artikler, oppdaterte definisjoner og fenomenbeskrivelser, samt konkrete råd og refleksjonsspørsmål. Her finner du også en oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.
  • Voldsforbyggende og livsmestrende opplæringsverktøy for barnehage og skole. 
  • Ikke Greit. Bufdir sin informasjonsbrosjyre med tips og råd til ungdom 13-18 år med tips og råd til hva de kan gjøre hvis de selv eller andre blir utsatt for hatprat
  • RVTS informasjonsfilm for barn om overgrep mot barn
  • Kroppen min eier jeg, tegnefilmer på NRK Super og veiledningsmateriell fra Redd Barna
  • Helsesista på Snapchat har en stor følgerskare blant barn og unge. Se og lær!
  • Nettstedet Nora skal bidra i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Her kan ungdom finne historier de kan kjenne seg igjen i og informasjon om rettigheter og hjelpeapparat.

For deg som jobber med eldre

For deg som jobber med voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne

For deg som jobber med minoritetsspråklige