Arrangementsveileder - andre arrangementer

Husk å sjekke med turistkontoret om det er andre "kolliderende" arrangementer på det tidspunktet du/dere ønsker å holde deres arrangement.

Etter at du har fått på plass nødvendige tillatelsene for ditt arrangement, kan det være lurt å få arrangementet i arrangementskalendren til turistkontoret.
Telefon til Turistkontoret 37 25 01 68