Arrangementsveileder - en håndbok

En guide for deg som skal gjennomføre et arrangement

Å ha ansvaret for store og små arrangementer kan være en omfattende og hektisk oppgave. Ved arrangementer av forskjellig art er det viktig for arrangementsledelsen at lover, regler, søknadsfrister og lignende blir overholdt. Innspurten ved arrangementer vil ofte være hektisk og preget av arrangementets faglige innhold og administrative koordinering.

De aller fleste arrangementer trenger en eller flere tillatelser fra en eller flere offentlige myndigheter. Det kan være en utfordring å finne ut hvilke regler og retningslinjer som finnes og som må følges.

Denne veilederen er ment å gjøre det enklere for arrangementsledelsen å peke på områder som må følges opp, og å synliggjøre ulike lover og regler som må oppfylles.