Arrangementsveileder - arealer og lokaler

Privat grunneier/privat utleier

Leie av grunn må godkjennes av den som eier grunnen. Husk renovasjon, vann og kloakk, strøm, trafikkregulering og parkering,

Havnekontoret

Dersom en ønsker å bruke havnearealene, må det innhentes tillatelse fra havnekontoret i god tid før arrangementet. Type arrangement er avgjørende for om det må betales leie. Strøm og vannforbruk betales etter gjeldende satser. Den som leier må selv ordne med renovasjon og toaletter. Havnekontoret forplikter seg ikke til å opplyse om andre eller tilsvarende arrangement på samme dato eller i samme tidsrom. Den som leier må selv få oversikt om det foregår andre arrangementer, for eksempel ved å sjekke turistkontorets arrangementskalender.

Ved arrangementer på sjøen, må det også innhentes tillatelse fra havnekontoret. Eksempler på arrangement er båtrace og regattaer. Det må også innhentes tillatelse ved arrangement i havnebassenget i sentrumsnære områder.

Offentlige arealer

Leie av grunn på offentlige arealer må godkjennes av kommunen. Skriftlig søknad skal inneholde hvor, hvor lenge, hvilken type arrangement, arealbehov, samt behov for strøm, vann, kloakk, trafikkregulerende tiltak, parkeringsbehov osv.

Friområder

Ved ønske om arrangement på offentlig friområder, må kommunen kontaktes.

Lenke til Leie av lokaler og idrettsanlegg.