Arrangementsveileder - arealer og lokaler

Privat grunneier/- utleier

Leie av grunn må godkjennes av eier. (Husk renovasjon, vann og kloakk, strøm, trafikkregulering og parkering)

Havnekontoret

Dersom havnearealer ønskes benyttet, skal tillatelse innhentes fra havnekontoret i forkant. Type arrangement vil være avgjørende for om det må betales leie. Strøm og vannforbruk betales etter gjeldende satser. Leier må besørge renovasjon og toalett. Havnekontoret forplikter seg ikke til å opplyse om andre eller tilsvarende arrangement. I så måte henvises det til turistkontorets arrangementskalender.

Ved arrangement på sjøen, skal det også innhentes tillatelse fra havnekontoret. Eksempler på arrangement er båtrace og regattaer. Likeledes skal det innhentes tillatelse ved arrangement i havnebassenget i sentrumsnære områder.

Offentlige arealer

Leie av grunn må godkjennes av kommunen. Skriftlig søknad skal inneholde hvor, hvor lenge, hvilken type arrangement, arealbehov, samt behov for strøm, vann, kloakk, trafikkregulerende tiltak, parkeringsbehov osv.

Friområder

Ved ønske om arrangement på offentlig friområder, må kommunen kontaktes.

Lenke til Leie av lokaler og idrettsanlegg.

Fant du det du lette etter?