Arrangementsveileder - matservering

Enkeltstående arrangementer eller aktiviteter som varer under en uke, og hvor det skal selges/omsettes mat, må meldes til Mattilsynet.

Det finnes et eget skjema som kan fylles ut og sendes inn. Skjemaet finnes på http://www.mattilsynet.no/skjema. Skjemaet kan også bestilles ved å kontakte Mattilsynet, avdeling Agder på telefon. 22 40 00 00.

Kortvarig salg/omsetning av varer som ikke representerer videre helserisiko trenger ikke godkjenning og vil få en kvittering på at meldingen er mottatt av Mattilsynet. Eksempler på slike aktiviteter er salg av pølser, vafler, is, brus og kaffe.

Aktiviteter som innebærer en høyere helserisiko (for eksempel grilling av kjøtt og smøring av baguetter) må vurderes av Mattilsynet for en eventuell godkjenning. Det er derfor viktig at det i disse tilfellene følger med en nøye beskrivelse av aktiviteten og tilhørende utstyr.

Aktiviteten skal ikke igangsettes før kvitteringen for innsendt melding er mottatt eller godkjenning er gitt. Det vises til generell forskrift av 08.07.1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler §§ 13 og 14.