Arrangementsveileder - sang og musikk, reklame m.m

Det må sendes melding til politiet dersom noen ønsker å fremføre sang eller musikk, holde oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, på eller ut mot offentlig sted.

Det må også sendes melding til politiet når gjelder det å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame på eller i nærheten av offentlig sted. Slike aktiviteter skal være dempet og ikke støyende, og tillates ikke etter kl. 24.00.

Dersom aktiviteten medfører lydnivåer over 75 dBA utenfor boliger som ligger i nærheten, må det i tillegg til melding til politiet og søkes om forhåndsgodkjenning hos kommunens mijlørettede helsevern. Det tillates ikke innendørs musikk som gir et støynivå utendørs i det offentlige rom på over 50 dBA etter kl.23.00.

Les mer i Musikkveilederen "Musikk og helse" fra Helsedirektoratet

Forskrift om miljørettet helsevern