Reklameskilt langs vei - retningslinjer

Det er ikke tillatt å sette opp reklameskilt langs kommunal vei i Grimstad kommune. Slike skilt er distraherende for bilister, og skilt som er satt opp langs og ved kommunal vei, vil kunne bli fjernet av Grimstad kommune (hjemmel i Veglova § 33). 
Dersom kommune må fjerne skilt, vil dette kunne gjøres for virksomhetens regning.

Det er søknadspliktig å søke om å sette opp reklameskilt

Oppsetting av reklameskilt er søknadspliktig. Kommuneplanen for Grimstad kommune (PDF, 2 MB) har bestemmelser om dette. Paragraf 1.16.1 sier følgende om søknad om reklameskilt og reklameinnretninger:

§ 2.10 Skilt og reklame og § 2.10.1 Søknad sier følgende om søknad om reklameskilt og reklameinnretninger: 

Innen hele kommunen kan skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad jamfør pbl §20-1 nr i. Reklameinnretning montert flatt på vegg, uten lys og som har en samlet størrelse på inntil 1 m2 er unntatt fra denne søknadsplikten utenfor Grimstad sentrumsområde.

For flyttbare reklameinnretninger som plakater, snurreskilt og vippeskilt kreves ikke tillatelse dersom reklameinnretningen er begrenset til et areal på 0,5 m2 . Slike innretninger må plasseres slik at de ikke er til hinder for gang- og sykkeltrafikken og til ulempe for bevegelseshemmede og svaksynte/blinde.

Reklameinnretninger som henvender seg mot riks- og fylkesveier, skal i tillegg godkjennes av henholdsvis Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Kommunens samferdselsavdeling skal gi uttalelse for tiltak langs kommunale veier.