Arrangementsveileder - trafikkregulerende tiltak

I søknaden som må sendes til både grunneier og til politiet må du opplyse om følgende:

  • Sted/vei (adresse)
  • Grunneiers tillatelse: Enten privat grunneier og kommune, eller fylket og staten (Statens vegvesen)
  • Tidspunkt/varighet
  • Hvilke tiltak som er ønskelig

Les mer på nettsidene til politiet.no.