Grimstad Leaders

Hva er Grimstad Leaders? 

Grimstad Leaders er et talentprogram som har som mål å skape selvfølelse, tilhørighet og mestring for ungdommer i Grimstad.

Målet er at deltakerne gjennom ledertrening og frivillig arbeid blir trygge ungdommer, unge ledere og rollemodeller i et sosialt inkluderende og mangfoldig fellesskap. Som deltager i Grimstad Leaders-programmet får du en arena til å utforske dine egne ressurser i samspill med andre og bli kjent med andre ungdommer og bygge nye nettverk.

Prosjektet er støttet av Agder fylkeskommune og LIM-planen

Hvem kan delta? 

Deltakerne er ungdom 16-23 år som er bosatt i Grimstad. Unge med både norsk og flerkulturell bakgrunn, i ulike livsfaser, er velkommen.

Hva er programmet for Grimstad Leaders?

Sammen skal denne gruppa gjennomføre seks workshops med forskjellige relevante temaer. Disse gjennomføres i samarbeid med organisasjoner og foreninger i Grimstad og andre samarbeidspartnere. Deltakerne binder seg til å engasjere seg frivillig mens programmet varer.

Det skal arrangeres sosiale tilstelninger for gruppa, slik at de blir godt kjent og også bygger nettverk innad i gruppa. Mot slutten av prosjektperioden skal deltakerne planlegge og gjennomføre sitt eget frivillig arrangement

Hvorfor skal DU bli med i Grimstad Leaders?instagram logo  

  • Du vil lære noe nytt og er interessert i nye temaer
  • Du vil utvikle deg som person
  • Du vil bli kjent med nye mennesker og utvide ditt nettverk

Påmelding

Påmeldingsfrist 18. september 2022.

Påmeldingsskjema

Vil du engasjere deg for ungdom?

Du finner mer informasjon på nettsidene til frivillig.no.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Natália Hepneróva. 
Send e-post til natalia.hepnerova@grimstad.kommune.no eller ring telefon 97 59 15 06

Kontaktinfo

Telefon 97 59 15 06
E-post til Grimstad frivilligsentral

Daglig leder Grimstad frivilligsentral
Natália Hepnerová
Telefon 97 59 15 06

Adresse
Grimstad kulturhus - 2. etasje på Galleriet
Storgaten 33
4876, Grimstad

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:
Kl 10-14