Grimstad Leaders

Hva er Grimstad Leaders? 

Grimstad Leaders er en døråpner til nye muligheter. Det er et gratis mentorprogram som har som mål å øke selvfølelse, selvtillit, og mestring hos ungdommer i Grimstad.

Målet er at deltakerne, gjennom ulike øvelser, workshops, teamtrening og frivillig arbeid, blir mer bevisste på sine egne sterke sider. På denne måten kan ungdommene bli trygge og kreative unge ledere og rollemodeller i et sosialt inkluderende og mangfoldig fellesskap.

instagram logo - Klikk for stort bilde

Som deltaker i Grimstad Leaders-programmet får du en arena til å utforske dine egne ressurser, du blir bedre på kommunikasjon og kulturell forståelse, og du blir kjent med andre ungdommer internasjonalt.

Følg Grimstad Leaders på Instagram.

Hvem kan delta? 

Deltakerne er ungdommer i alderen 16–23 år, som er bosatt i Grimstad. Unge med både norsk og flerkulturell bakgrunn, i ulike livsfaser, er velkommen.

Hva sier du ja til?

En mulighet til å få et nytt syn på både deg selv og omgivelsene. Sammen skal  gruppen gjennomføre fem–seks samlinger med forskjellige relevante temaer og ulike oppgaver. Disse gjennomføres i samarbeid, under veiledning av gruppeleder. Gruppen skal ha regelmessige møter med sine unge kollegaer i utlandet. På en felles samling, som går over flere dager i utlandet, skal de presentere sine oppgaver og andre kreative resultater av sitt felles arbeid. 

Deltakerne binder seg til å delta på alle aktiviteter og møter, og de skal følge regler som gruppen selv har laget. Dette er et alkohol- og rusfritt tilbud.​

Hvorfor skal du bli med i Grimstad Leaders?

 • Forbedre språkferdighetene dine
 • Bli mer fleksibel – evne til å se kreative løsninger og evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet
 • Bli mer selvstendig – handlekraft og evne til problemløsning
 • Øke selvtillit – tro på egen kompetanse og ferdigheter
 • Bli mer tolerant – respekt for andres kultur og meninger, bli mer åpen og nysgjerrig
 • Øke kulturell forståelse – se og oppleve hvordan din egen kultur påvirker dine perspektiver og forventinger og evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer
 • Øke motivasjonen til å lære
 • Lære et nytt fag eller fagområde
 • Ha det gøy!
 • Utforske Europa
 • Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet

Påmelding 2024/25

Informasjon om påmelding vil bli lagt ut høsten 2024.

Har du lyst til å fortsette med Grimstad Leaders?  

Deltakere som er mellom 18–30 år har mulighet til å også gjennomføre et gratis program som frivillig i et europeiske land i en periode på 2–12 måneder. Programmet passer perfekt for dem som har mistet motivasjon til studier, sliter med å finne en jobb, ønsker å ta et friår eller ser etter ny gnist i livet sitt.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Natália Hepnerová
Send e-post til natalia.hepnerova@grimstad.kommune.no eller ring telefon 97 59 15 06