Ønsker hjelp fra frivillig

Du vet best selv hva du trenger hjelp til. Eksempler på oppgaver kan være:

  • Turvenn
  • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
  • Praktiske oppgaver som f. eks lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
  • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende.
  • Hjelp til data, nettbrett eller mobil

Og mye mer…

Garanti

Siden alle jobber frivillig, kan vi IKKE garantere at du alltid får den hjelpen du ber om. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. De frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn.

Jobber som kan utgjør en fare for den frivillige, må vi si nei til, blant annet å klatre høyt opp under møner eller opp på tak og lignende.

Alt utstyr som skal brukes av den frivillige, må du selv skaffe til veie.

Taushetsplikt

Alle de frivillige har taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggere som ønsker den hjelp som frivilligsentralen kan tilby.