Samtalekafé

Samtalekaféene er hyggelige og meningsfulle arenaer for og av pensjonister. På samtalekaféene vil du bli kjent med andre deltakere og styrke egen helse og livsglede!

Hver gang setter vi av tid til å snakke sammen om forrige tema og erfaringer vi har gjort oss. Hvilke endringer kan gjøres? Planlegge, gjennomføre, undersøke, følge opp og fortsette med det man endrer, slik at det blir en ny vane.

Møteplan

  • 8. februar kl.12 - Vegard Vige; Korona & aldring
  • 15. februar kl.12 - Rundtur i bilder og ord, Kalvehageneset - Ove Bach
  • 8. mars kl. 12 - Soroptimistene; Kvinner i verden
  • 15. mars kl.12 - Hjernen - Wenche Seljeseth
  • 5. april kl. 12 - Hans Herlof Greland; Historien i fugleperspektiv
  • 19. april kl.12 - Helse & Frisklivstilbud i kommunen
  • 10. mai kl.12 - Knut Brautaset; Slaget over Grimstad havn
  • 19. mai kl.12 - Yoga, hva er det?
  • 14. juni kl.12 - Frivilligsentralen, Hva er viktig for deg?
  • 21. juni kl.12 - Smart kropp – hverdagsbevegelse

Sted

Salen på biblioteket

Påmelding

Påmelding til Frivilligsentralen på telefon 97 59 15 06 eller på  e-post.

NB: På grunn av koronapandemien må vi sette begrensninger på antall som kan delta, eventuelt avlyse arrangementene ved behov. Vi beklager ulempene.