Andre ungdomsklubber

I tillegg til den kommunale fritidsklubben, Huset, er det et mangfoldig tilbud for ungdom i Grimstad:

Fevikklubben drives av IL Express med kommunalt driftstilskudd. De holder til i Fevikhallen, og er åpen hver tirsdag og fredag, også i skoleferien
 
Fjære menighets ungdom har aktivitet i FMU-bygget på mandager
 
Spiren holder til på Resvik bedehus i Landvik, og de har aktivitet hver onsdag
 
Eide ungdomsklubb er åpen annenhver torsdag på Jordtveit bedehus
 
Alfsam er et klubbtilbud annenhver torsdag til ungdom med spesielle behov. Familie og søsken kan også delta. Alfsam holder til i FMU-bygget 
 
F13 har tilbud i Norkirken hver fredag
 
Klubben i Østerhus er åpen torsdag kveld i partallsuker. De holder til i Østerhus arbeidskirke 
 
KRIK har flere aktiviteter for ungdom