Andre ungdomsklubber

I tillegg til den kommunale fritidsklubben, Huset, er det et mangfoldig tilbud for ungdom i Grimstad:

Fevikklubben drives av IL Express med kommunalt driftstilskudd. De holder til i Fevikhallen, og er åpen hver tirsdag og fredag, også i skoleferien
 
Fjære menighets ungdom har aktivitet i FMU-bygget på mandager
 
Alfsam er et klubbtilbud annenhver torsdag til ungdom med spesielle behov. Familie og søsken kan også delta. Alfsam holder til i FMU-bygget 
 
F13 har tilbud i Norkirken hver fredag
 
KRIK har flere aktiviteter for ungdom