Barnas verdensdag

Barnas Verdensdag (BVD) ble for første gang arrangert i Grimstad høsten 2013, som en del av arrangementsrekken "Gratis Kulturlørdag".

2023–2024 er et pauseår for Barnas Verdensdag i Grimstad. På Facebook-sidene til "Gratis kulturlørdag" finner du informasjon om dato og program for Barnas Verdensdag (BVD) når ny informasjon er klar.

Barnas verdensdag er et kvalitetsarrangement som gir barn, unge og voksne et møte med verdens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. Deltagelse fra publikum og fokus på aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen er viktige elementer denne dagen.

Hva er Barnas verdensdag?

Barnas verdensdag (BVD) er en internasjonal familiefestival – en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre.
Og du - glemte vi å si at alt er gratis?