Barnas verdensdag

Barnas Verdensdag blir arrangert på kulturskolen hvert år, som en del av Gratis kulturlørdag.
På Facebooksidene til "Gratis kulturlørdag i Grimstad" finner du informasjon om dato og program for Barnas verdensdag.

Barnas verdensdag er et kvalitetsarrangement som gir barn, unge og voksne et møte med verdens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. Deltagelse fra publikum og fokus på aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen er viktige elementer denne dagen.

Hva er Barnas verdensdag?

Barnas verdensdag (BVD) er en internasjonal familiefestival – en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre.
Og du - glemte vi å si at alt er gratis?

Kontaktinfo

Inger-Helen Kilsti
Rådgiver

E-post: inger-helen.kilsti@grimstad.kommune.no
Telefon: 97 53 04 63