Den kulturelle skolesekken

Programmet for Den kulturelle skolesekken i Grimstad for skoleåret 2023/2024 er under arbeid. Skolene får informasjon om tilbudet når dette er klart.