Den kulturelle skolesekken

Kulturtjenesten arbeider med å lage program for Den kulturelles skolesekken i Grimstad for skoleåret 2022/2023. Skolene får informasjon om tilbudet når dette er klart.   

Kontaktinfo

Kulturrådgiver (vikar)
Helle Thonhaugen
E-post: Hellen.thonhaugen@grimstad.kommune.no
Mobil 90 51 31 11