Den kulturelle skolesekken

Programmet for Den kulturelle skolesekken i Grimstad for skoleåret 2023/2024 er under arbeid. Skolene får informasjon om tilbudet når dette er klart.  

Kontaktinfo

Inger-Helen Kilsti
Rådgiver

E-post: inger-helen.kilsti@grimstad.kommune.no
Telefon: 97 53 04 63