Den kulturelle skolesekken

Kulturtjenesten arbeider med å lage program for Den kulturelles skolesekken i Grimstad for skoleåret 2022/2023. Skolene får informasjon om tilbudet når dette er klart.   

Kontaktinfo

Inger-Helen Kilsti
Rådgiver

E-post: inger-helen.kilsti@grimstad.kommune.no
Telefon: 97 53 04 63