Den kulturelle skolesekken

På grunn av koronapandemien er det i skoleåret 2020/2021 ikke langtidsplanlegging av prosjekter i Den kulturelle skolesekken. Det holdes kontinuerlig kontakt med alle skolene, og prosjekter gjennomføres når smittevernreglene tillater det. 

Kontaktinfo

Kulturrådgiver 
Inger-Helen Kilsti 
Telefon: 975 30 463