Opplevelseskortet

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet består i at barn og unge mellom 2 og 16 år fra familier med lav inntekt får muligheten til å delta på aktiviteter og kulturopplevelser gjennom et antall gratisbesøk sammen med ledsager på en rekke steder i Grimstad og omegn.

I 2023 er følgende med: Amazon Grimstad FK, BUA Grimstad og BUA Groos, Fotballklubben Jerv, Frolandia bad, Gratis Kulturlørdag, Grimstad bibliotek, Grimstad Bys Museer, Grimstad Kulturhus og kino, Grimstad svømmehall, Grimstad turistkontor, HUSET – Grimstads Kreative Ungdomsklubb, Kristiansand Dyrepark og Kystlaget Terje Vigen.

Spesifisering av tilbudet til Dyreparken: Til Dyreparken er det til sammen to klipp per Opplevelseskort. Hvert klipp gir en dagsbillett (kombinert inngang til parken og til badeland). Ett klipp = 1 dag med opplevelser

Hvem kan få opplevelseskortet? 

Barn mellom 2 og 16 år i familier med enslige foreldre med skattbar inntekt på inntil 350 000 kroner eller par med skattbar inntekt på inntil 480 000 kroner. Siste skattemelding(er) må vedlegges søknaden.

Hvordan søker jeg om opplevelseskort?

Du kan søke om opplevelseskort gjennom NAV eller Grimstad kommune. Alle som har rett på sosiale ytelser gjennom NAV, kan be om å få kort hos NAV Grimstad.

Andre som har behov for opplevelseskort, kan søke Grimstad kommune.

Søknadsskjema for opplevelseskort