Opplevelseskortet

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet består i at barn og unge mellom 2 og 16 år fra familier med lav inntekt får muligheten til å delta på aktiviteter og kulturopplevelser gjennom et antall gratisbesøk sammen med ledsager på en rekke steder i Grimstad og omegn.

De som er med i 2022 er: FK Jerv, Kristiansand Dyrepark, Froland IdrettsAnlegg (Frolandia), Grimstad Kulturhus, Grimstad svømmehall, Grimstad Bys Museer, Kystlaget Terje Vigen og Grimstad turistkontor.

Spesifisering av tilbudet til Dyreparken: Til Dyreparken er det til sammen to klipp per Opplevelseskort. Hvert klipp gir en dagsbillett (kombinert inngang til parken og til badeland). Ett klipp = 1 dag med opplevelser

Hvem kan få opplevelseskortet? 

Barn mellom 2 og 16 år i familier med enslige foreldre med skattbar inntekt på inntil 330 000 kroner eller par med skattbar inntekt på inntil 433 000 kroner. Seneste skattemelding(er) må vedlegges søknaden.

Hvordan søker jeg om opplevelseskort?

Du kan søke om opplevelseskort gjennom NAV eller Grimstad kommune. Alle som har rett på sosiale ytelser gjennom NAV, kan be om å få kort hos NAV Grimstad.

Andre som har behov for opplevelseskort, kan søke Grimstad kommune.

Søknadsskjema for opplevelseskort

Kontaktinfo

Kulturrådgiver
Anita Aabel
Mobil 97 75 01 32