Lørdagsskolene i Agder

Kilden lørdagsskole

Delta i et spennende og utviklende musikkmiljø sammen med andre talentfulle unge musikkelever fra Sørlandet.

Lørdagsskolene gir talentfulle barn og unge et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole. Skolen skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter i et profesjonelt kunst- og kulturmiljø, samt gi dem muligheten til å bli kjent med andre ungdommer med samme interesse.

Undervisningen foregår i Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand og på Arendal kulturskole. Lærekreftene er fra Universitetet i Agder, kulturskolene og Kristiansand Symfoniorkester. Det legges vekt på å skape et godt sosialt miljø for elevene. Opptak av nye elever blir samordnet for å gi elevene best mulig tilbud.

Det legges opp til ca. 14 lørdager i løpet av skoleåret. Undervisningen starter kl. 09.30 og er ferdig ca. kl. 15.00. Oversikt over samlinger og timeplan vil foreligge i god tid før sommerferien.

Kilden lørdagsskole er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kulturskole, og Kilden Dialog.
Lørdagsskolen i Aust-Agder eies av Norsk kulturskoleråd – Agder, drives med støtte fra Aust-Agder fylkeskommune, med Arendal kulturskole som vertskommune.

Faglig innhold

Hovedinstrument

Lørdagsskoleeleven får 40 minutter individuell undervisning pr. uke (dobbelttime) på sitt hovedinstrument på kulturskolen i hjemkommunen. Elevene betaler kun vanlig egenandel tilsvarende enkelttime i kulturskolen. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter.

Innhold på lørdagssamlingene

Samlingene i Lørdagsskolen foregår på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand eller på Arendal kulturskole (Munkehaugen).

Samspill

Samspill vektlegges sterkt, og alle elever i lørdagsskolen er til enhver tid knyttet til et ensemble/en gruppe. Iblant etableres det samspillprosjekter på tvers av de etablerte gruppene.

Samspill er vanligvis inndelt i følgende grupper: Strykensemble, klassiske ensembler, band, vokalgruppe, pianogruppe

Musikkteori og hørelære

Det blir gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene (ensembler, vokal, piano og stryk). Bandelever har eget opplegg.

Huskonserter: Det avholdes jevnlig huskonserter/foajekonserter. Konsertene gir elevene god utøvende erfaring, god repertoarkunnskap samt god kjennskap til eget og andres instrument.

Offentlige konserter: Minst to ganger pr. skoleår holder Lørdagsskolen åpen offentlig konsert. Ensemblene står i sentrum på konsertene, men det er også anledning til å delta med soloinnslag på hovedinstrument.

Timeplan (kan variere)

09:30 Teori i grupper/Band
11.00: Samspill
12.30: Lunsj
13.00: Samspill fortsetter
14:00 – 15.00: Konserter/Huskonsert på oppsatte dager, ellers samspill i grupper.

Hva koster det?

Lørdagsskolen er gratis for alle Lørdagsskoleelever. Det blir imidlertid krevd inn ett beløp for å dekke utgifter til fellesmåltider

Krav til deg som søker og hvem som kan søke

Lørdagsskolen er i utgangspunktet for kulturskoleelever fra Aust- og Vest-Agder, men andre kan også søke. Elever som blir tatt opp vil ha krav på 40 minutters individuell undervisning på sitt instrument i kulturskolen der eleven er bosatt.

For å bli elev i lørdagsskolen skal du ha et rimelig høyt nivå på ditt instrument, men først og fremst vise at du er villig til å øve mye og har et ønske om å bli dyktig på instrumentet ditt.

Lørdagsskolen er et allsidig tilbud og du kan i utgangspunktet søke på alle instrumenter. Dersom vi ser ut fra søkemassen at det er instrumenter vi ikke kan gi tilbud til, vil dere få tilbakemelding om dette.

For å være kvalifisert til å søke på lørdagsskolen må du ha en anbefaling fra din sang-/instrumentallærer. (Avkrysning i søknadsskjema)

Lørdagsskolen er for barn og unge i alderen 12 – 20 år fra hele Agder. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes. Strykere kan søke fra det året de fyller 10 år.

Reglement

For å lykkes med tilbudet har lørdagsskolen følgende forventinger til elever og foreldre/foresatte:

Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er vi helt avhengige av at alle er tilstede. Dersom det er behov for permisjoner må disse derfor avtales i god tid, slik at undervisningen ikke blir mer skadelidende enn nødvendig. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen. Ved sykdom meldes så snart som mulig.Det settes høyere forventning til hjemmearbeid (øving) enn til ordinære kulturskoleelever, og det er viktig at elevene følges tett opp av foreldre/foresatteTeoriundervisningen er obligatorisk for alle unntatt elevene fra TUP (UiA's talentutviklingsprogram) og elever ved musikklinja på videregående. Bandelever har eget opplegg i forhold til teori.

Søknadsfrist og prøvespill

Søknadsfrist er 1. mai.

Søknadsskjema

Fant du det du lette etter?