Kulturskolen - priser

Priser fra fra 1/1-2023
Kulturskolen - priser 2023
Type plass Per halvår
Elevplass 1 845,50
Elevplass med søskenmoderasjon 1 273
Elevplass med 10 min utvidet tid 2 546
Dobbeltime (instrument) 3 249
Instrumentleie 253,50