Kulturskolen - priser

Kulturskolen - priser 2021
Type plass Per halvår
Elevplass 1 731,50
Elevplass med søskenmoderasjon 1 194,50
Elevplass med 10 min utvidet tid 2 388,50
Dobbeltime (instrument) 3 045,00
Instrumentleie 238,00