Kulturskolen - priser

Priser fra fra 1/1-2022
Kulturskolen - priser 2022
Type plass Per halvår
Elevplass 1 757,50
Elevplass med søskenmoderasjon 1 212,50
Elevplass med 10 min utvidet tid 2 425,00
Dobbeltime (instrument) 3 090,00
Instrumentleie 241,50