Kulturskolen - priser

Priser fra fra 1/1-2020
Kulturskolen - priser 2020
Type plass Per halvår
Elevplass 1675,-
Elevplass med søskenmoderasjon 1 155,50
Elevplass med 10 min utvidet tid 2310,
Dobbeltime (instrument) 2945,-
Instrumentleie 230,50