17. mai i Grimstad

17. mai-program 2020

Facebook-sidene til 17. mai i Grimstad finner du oppdatert informasjon om programmet og andre aktiviteter.

17. mai-program for Grimstad 2020 (JPG, 203 kB)

Rammer og bestemmelser som gjelder 17. mai

  • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
  • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
  • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
  • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
  • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
  • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
  • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

  • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene
  • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre
  • Syke må holde seg hjemme

Rammer for gjennomføring av 17. mai-feiringen (regjeringen.no)

17. mai-komiteen 2020

17. mai-komiteen 2020
Navn Mobil
Bente Hokland - leder 992 63 418
Knut Harald Aagenæs 909 32 429
Merete Lie Seland 924 65 279
Judith Fredriksen 472 61 507
Odd Olav Vatne 928 89 292
Ellen Norgård Hansen 992 55 486
Maud Annett Bull 920 92 609
Martine Strand 936 15 788
Rolf Log 906 01 917
Edwin Halvorsen 975 67 501
Irene Håkedal Løddesøl 906 58 931
Theis Vasstøl 917 51 779
Astrid S. Erlandsen 99261598