Lag og foreninger

Det er et stort og mangfoldig frivillig engasjement gjennom lag og foreninger i alle deler av kommunen vår. Her finner du oversikt over frivilligheten i kommunen.

Frivillighetsregisteret 

I Frivillighetsregisteret kan du finne lag og foreninger i hele landet. I oversikten nedenforfinner du  lenke til organisasjoner registrert i Grimstad kommune.

Opplysningene i Frivillighetsregisteret hentes automatisk fra Brønnøysundregisteret, og foreninger må selv melde inn endringer. Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:  

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. 
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.
  • Det kan være at noen offentlige eller private tilskuddsordninger forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret. Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret. 

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og øke sjansen til å lykkes med søknader om tilskudd til ditt prosjekt. Grimstad kommune gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger. God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd.

Frivillig.no

Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker frivillige til. 

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Ungfritid.no ble etablert i 2021. Alle organisasjoner som har aktiviteter for barn og unge oppfordres til å legge ut informasjon om sine aktiviteter der.