Leie av gymsaler og skolelokaler

For leie av gymsaler og lokaler ved kommunens skoler, må du kontakte den enkelte skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Reglement og priser for leie av kommunale eiendommer (PDF, 333 kB)

Hva koster det å leie?

Betalingssatserfra 1/1-2022
Skolelokaler - priser 2022
Type rom Timepris Døgnpris
Undervisningsrom / møterom 125 1243
Spesialrom 249 1997
Gymsal grendehus
(Frivoll skole og Eide skole)
183 1498
Gymsal stor
(Jappa skole,
Grimstad u.skole, Landvik skole)
249 1997
Solvang -
utleie av hele bygget
254 2039