Leie av gymsaler og skolelokaler

For leie av gymsaler og lokaler ved kommunens skoler, må du kontakte den enkelte skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Reglement og priser for leie av kommunale eiendommer (PDF, 333 kB)

Hva koster det å leie?

Betalingssatserfra 1/1-2023
Skolelokaler - priser 2023
Type rom Timepris Døgnpris
Undervisningsrom / møterom 131 1305
Spesialrom 261 2097
Gymsal grendehus
(Frivoll skole og Eide skole)
192 1573
Gymsal stor
(Jappa skole,
Grimstad u.skole, Landvik skole)
261 2097
Solvang -
utleie av hele bygget
267 2141