Nasjonal sykkelrute nr. 1 - Kystruta

Skilt sykkelrute 1 - Klikk for stort bilde

«Kystruta» strekker seg langs hele Norges kyst og er om lag 4500 km lang. Ruta varierer mellom lettsyklet til litt krevende terreng langs skjærgård, kyst, innland og fjell med både fjordkryssinger og øyhopping. Sykling på lavtrafikkerte veger og noe gang- og sykkelveger. Mange delstrekninger byr på variert natur- og jordbrukslandskap.

Nasjonal sykkelrute nr. 1 gjennom Grimstad

Nasjonal sykkelrute nr. 1 i Grimstad starter på Vik øst i kommunen og fortsetter til Lillesand. Nasjonal sykkelrute 1 følger stort sett sykkelstier og den går gjennom mange vakre områder i Grimstad.

Ruten går blant annet gjennom Grimstad sentrum og forbi Groos friområde, der syklistene får med seg den flotte utsikten over Groosefjorden i Holvika. Fra Molland til Kaldvell i Lillesand følger ruta den gamle E18, hvor det på lange strekk er sykkelsti. Ruten passerer også Nørholmen, der Knut Hamsun bodde og hadde sin dikterstue.

Spør på turistkontoret etter brosjyren ”På sykkel i Grimstad” .