Kløver konge - Store Reddal rundt

Kart (PDF, 7 MB)

Start - finn fram - parkering

Turen har utgangspunkt i Dømmesmoen, som ligger ca 2 km nord for Grimstad sentrum. Du kommer dit ved å sykle eller kjøre FV 404 Opplandsveien nordover fra Grimstad sentrum og ta av til høyre mot Fjære kirke. Du finner Dømmesmoen etter ca 500 m. Lysløypa og hagebruksmuseet ligger på venstre side, selve parkområdet på høyre, det er offentlig parkering på begge sider av veien. Dersom du kommer på sykkel, tar du av til høyre en avkjørsel tidligere (samme avkjørsel som til Frivolltun bo- og omsorgssenter) og følger skilt mot Kvalifiseringstjenesten. Ta deretter sykkelstien til Dømmesmoen.

Trafikk og underlag

Turen går på grus og asfalt, noen partier med løs grus og et lite stykke myrlendt sti. Deler av turen går på vei i blandet trafikk.

Turbeskrivelse

Fra parkeringsplassen på Dømmesmoen tar du grusveien som går inn til Rosholt. Etter ca 1,5 km følger du lysløypa i kanten av jordet ned til høyre til den gamle jernbanetraseen som går langs Rore vannet. Ta til venstre og følg jernbanelinja til FV 404. Her tar du til høyre, det er gang- og sykkelvei på venstre side av veien. Følg veien til det er skiltet Landvik kirke mot venstre, her tar du venstre og så høyre og følger veien forbi Landvik kirke, mot Reddal, til Vestlandske hovedvei tar av til venstre mellom Landvikvannet og Reddalsvannet.

Følg den kuperte Vestlandske hovedvei forbi Tyssekil og Vestertjenn og ta til høyre på grusveien mot Gitmark, etter at du har passert under kraftlinja og fått øye på broa på E 18. På Gitmark er det gartneri og noen bolighus. Følg veien rundt Gitmarkog ta til høyre når du møter som kommer fra FV 420 mot Vatne. Følg veien oppover mot Vatne og ta til høyre i første kryss, før du kommer til Vatne. Følg grusveien innover og ta til høyre igjen i første kryss ved en gapahuk/bu. Følg grusveien/traktorveien oppover til den går over i en sti. Følg denne over myra et par hundre meter videre til du møter grusveien på den andre siden. Følg grusveien til du møter FV 31 ved Nygrenda. Her tar du til høyre og følger veien ned til Reddal og videre til Landvik kirke. Ved Landvik kirke fortsetter du på den midterste veien, dette er en del av gamle vestlandske hovedvei, følger denne over jordene, passerer masseuttaket Hippen på venstre side og tar til høyre på Gjærbrøndveien. Fortsett på Gjærbrøndveien (hold venstre i første kryss) og følg den over til FV 404 Opplandsveien og krysset som kalles Kryssen. Her krysser du veien og følger Fjæreveien tilbake til Dømmesmoen.

Stikkord

Naturopplevelser, Vestlandske hovedvei, jordbruk

Sykkelpost og trekning

På høyre side av Vestlandske hovedvei, før du kommer til broa over Eineidkanalen, i dag kalt Reddalskanalen, henger månedens sykkelpost som består av et kodeord. Send inn koden innen utgangen av måneden og delta i trekning av premier. Vinnerne blir kontaktet!