Avtalegiro, eFaktura og Vipps

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro. Avtalene opprettes og endres i nettbanken din. 

eFaktura 

eFaktura-referansen vil nå utgå, og  det er kun ja takk til alle (JTTA) som gjelder.

Fra 1. desember 2021 må du som mottaker gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette kalles JTTA eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har. For å fortsatt kunne motta regninger og faktura som eFaktura, er det viktig at du aksepterer JTTA i nettbanken, mobilbank eller Vipps-app. 
Dersom du ikke gjør dette før fristen, vil du ikke lenger motta eFaktura etter 1. desember 2021.

Banken gjør denne endringen for at det være enklere for deg å betale regningene. Med en generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra bedrifter som tilbyr dette. Det betyr at du ikke lenger må inn i  nettbanken for å melde deg opp mot de enkelte bedriftene.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du lett reservere deg i nettbanken.

Ta kontakt med kundesenteret i banken din, dersom du lurer på hvordan dette gjøres.

Les mer om eFaktura på efaktura.no.

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for.

Vipps

Hvorfor får jeg fakturaen for kommunale avgifter i Vipps?

eFaktura og JTTA «Ja Takk Til Alle»

eFaktura

Versjon 1.0 er eFaktura-avtaler direkte mellom utsteder (kommunen) og kunden. Dette er avtaler som kunden bestemmer seg for å ha direkte med en fakturautsender og man har da brukt eFaktura-referanse f.eks kundenummeret. 

«Ja takk til alle» Versjon 2.0

«Ja takk til alle» Versjon 2.0 er Ja takk til alle = JTTA. 

I nettbanken din kan du sjekke om du har opprettet det som heter «Ja Takk Til Alle». Om du har gjort det, vil du få eFaktura fra alle som kan sende det til deg.

Har du Vipps eller oppdatert denne, så sier du automatisk Ja Takk Til Alltid eFaktura (JTTA), hvis du ikke krysser av for Nei takk. Dette kan du endre inne på Vipps eller i nettbanken.  JTTA er uavhengig av bank og utsteder.

Vipps: 

I din Vipps finnes det 3 knapper under «Profil – Regninger og eFaktura». Hvis en eller flere av disse er slått på,  vil du også motta eFaktura eller faktura i Vipps fra Grimstad kommune. 

  • eFaktura versjon 1.0 vil ikke være mulig å opprette etter 1.12.21, men vil fungere ut 2022
  • Etter 2022 vil alle som KUN har direkte eFaktura-avtale få denne avsluttet. JTTA vil opprettes automatisk om du ikke har reservert deg mot dette i din nettbanken eller Vipps.
  • JTTA er kommet for å bli ifølge bankene, og dette vil også etterhvert være den eneste måten man oppretter eFaktura på.

Avtalegiro

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel/betalingsvarsel når du oppretter avtalen i nettbanken. 
Ønsker du å motta dette varselet på e-post istedenfor i postkassen, må du gi beskjed til kommunen og oppgi hvilken e-postadresse du ønsker at varslet skal sendes til. 
Les mer om avtalegirp på avtalegiro.no

Kontaktinfo

Hilde Auestad Broen
Telefon 37 25 07 58
E-post: 
Hilde.Auestad.Broen@grimstad.kommune.no