Avtalegiro, eFaktura og Vipps

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro. Avtalene opprettes og endres i nettbanken din. 

eFaktura 

Fra 15. mai 2022 innfører alle banker «Ja takk til alle/ Alltid eFaktura». Det betyr at du ikke lenger har muligheten til å inngå nye enkeltavtaler med hver bedrift. For å motta eFaktura må du krysse av for valget «Ja takk til alle/ Alltid eFaktura» i nettbanken din, i mobilbank eller i Vipps.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du lett reservere deg i nettbanken, mobilbank eller i Vipps.

Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. Dersom du allerede har huket av for dette i nettbanken, trenger ikke gjøre noe.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du lett reservere deg i nettbanken.

Les mer om eFaktura på efaktura.no.

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for.

Vipps

Hvorfor får jeg fakturaen for kommunale avgifter i Vipps?

eFaktura og JTTA «Ja Takk Til Alle»

eFaktura

Versjon 1.0 er eFaktura-avtaler direkte mellom utsteder (kommunen) og kunden. Dette er avtaler som kunden bestemmer seg for å ha direkte med en fakturautsender og man har da brukt eFaktura-referanse f.eks kundenummeret. 

«Ja takk til alle» Versjon 2.0

«Ja takk til alle» Versjon 2.0 er Ja takk til alle = JTTA. 

I nettbanken din kan du sjekke om du har opprettet det som heter «Ja Takk Til Alle». Om du har gjort det, vil du få eFaktura fra alle som kan sende det til deg.

Har du Vipps eller oppdatert denne, så sier du automatisk Ja Takk Til Alltid eFaktura (JTTA), hvis du ikke krysser av for Nei takk. Dette kan du endre inne på Vipps eller i nettbanken.  JTTA er uavhengig av bank og utsteder.

Vipps: 

I din Vipps finnes det 3 knapper under «Profil – Regninger og eFaktura». Hvis en eller flere av disse er slått på,  vil du også motta eFaktura eller faktura i Vipps fra Grimstad kommune. 

  • eFaktura versjon 1.0 vil ikke være mulig å opprette etter 1.12.21, men vil fungere ut 2022
  • Etter 2022 vil alle som KUN har direkte eFaktura-avtale få denne avsluttet. JTTA vil opprettes automatisk om du ikke har reservert deg mot dette i din nettbanken eller Vipps.
  • JTTA er kommet for å bli ifølge bankene, og dette vil også etterhvert være den eneste måten man oppretter eFaktura på.

Avtalegiro

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel/betalingsvarsel når du oppretter avtalen i nettbanken. 
Ønsker du å motta dette varselet på e-post istedenfor i postkassen, må du gi beskjed til kommunen og oppgi hvilken e-postadresse du ønsker at varslet skal sendes til. 
Les mer om avtalegirp på avtalegiro.no

Kontaktinfo

Hilde Auestad Broen
Telefon 90 85 39 66
E-post: 
Hilde.Auestad.Broen@grimstad.kommune.no