Fritak fra eiendomsskatt

Obligatoriske fritak for eiendom

Eiendommer som har obligatorisk fritak fra eiendomsskatt følger av eiendomsskatteloven § 5.

Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 5 .

Frivillige fritak for eiendom

Kommunestyret kan velge å frita eiendommer for eiendomsskatt for ett år av gangen etter de bestemmelser som følger av eiendomsskatteloven § 7. Fritak kan særlig være aktuelt for eiendom tilhørende lag/foreninger og stiftelser. Søknad om fritak etter § 7 kan sendes til kommunens eiendomsskattekontor. 

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Adresse: Grimstad kommune, eiendomsskattekontoret, Postboks 123, 4891 Grimstad

Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 7.

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter § 7a i eiendomsskatteloven

Har du spørsmål?

Telefon: 37 25 03 00
(kommunens sentralbord)
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no