Feiegebyr

Priser fra 1/1-2021
Feiing - priser 2021
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 590,38
Feiing pr. ekstra pipeløp 353,38
Feiing nærings- og industri bygg 290,64
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 256,52