Feiegebyr

Feil feiegebyr for 1. termin 2020:
Det er feil feiegebyr for faktura for 1. termin 2020. Dette vil bli korrigert på faktura for 2. termin. 
Beløpene i tabellen under er korrekte.

Priser fra 1/1-2020
Feiing - priser 2020
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 540,14
Feiing pr. ekstra pipeløp 323,32
Feiing nærings- og industri bygg 265,91
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 234,69