Feiegebyr

Priser fra 1/1-2023
Feiing - priser 2023
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 560,86
Feiing pr. ekstra pipeløp 335,71
Feiing nærings- og industri bygg 276,11
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 243,69