Feiegebyr

Priser fra 1/1-2018
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 617,00
Feiing pr. ekstra pipeløp 369,08
Feiing nærings- og industri bygg 303,55
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 267,91
Fant du det du lette etter?