Slam og slamtømming - priser

Priser fra 1/1-2022
Slamtømming 2022
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1 919,97
Bestilt tømming, min. 4m3 3 839,95
Bestilt tømming, 6 m3 5 759,92
Transportgebyr bil 959,99
Tømming helg/kveld m/bil 2 879,96
Klargjøring etter avtale 959,99
Ikke klargjort etter varsel 959,99
Gebyr for tømming m/båt 7 679,89
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 3 839,95
Tømming helg/kveld m/båt 5 759,92
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 383,99
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 767,99
Tilfeldig slangeutlegg ekstra bil 2 879,96
Bestilt tømming, 10m3 9 599,87