Slam og slamtømming

Priser fra 1/1-2020
Slamtømming 2020
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1582,50
Transportgebyr bil 791,25
Ikke klargjort etter varsel 791,25
Klargjøring etter avtale 791,25
Tømming helg/kveld m/bil 2373,76
Gebyr for tømming m/båt 3165,01
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 3165,01
Tømming helg/kveld m/båt 4747,5|
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 316,50
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 633,00
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m 949,50
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m 1266,00
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m 1582,50
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m 1899,00
Tilfeldig slangeutlegg over 150m 2373,76
Bestilt tømming, min. 4m3 3165,01
Bestilt tømming, 6 m3 4747,51
Bestilt tømming, 8m3 6330,02
Bestilt tømming, 10m3 7912,52