Slam og slamtømming - priser

Priser fra 1/1-2024
Slamtømming 2024
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1 454,96
Bestilt tømming, min. 4m3 2 909,91
Bestilt tømming, 6 m3 4 364,87
Bestilt tømming, 8m3 5 819,82
Bestilt tømming, 10m3 7 274,78
Transportgebyr bil 727,48
Tømming helg/kveld m/bil 2 182,43
Klargjøring etter avtale 727,48
Ikke klargjort etter varsel 727,48
Gebyr for tømming m/båt 5 819,82
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 2 909,91
Tømming helg/kveld m/båt 4 364,87
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 290,99
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 581,98
Tilfeldig slangeutlegg ekstra bil 2 182,43