Slam og slamtømming - priser

Slamtømming 2021
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1819,88
Transportgebyr bil 909,94
Ikke klargjort etter varsel 909,94
Klargjøring etter avtale 909,94
Tømming helg/kveld m/bil 2729,82
Gebyr for tømming m/båt 3639,76
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 3639,76
Tømming helg/kveld m/båt 5459,64
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 363,98
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 727,95
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m 1091,93
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m 1455,90
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m 1819,88
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m 2183,86
Tilfeldig slangeutlegg over 150m 2729,82
Bestilt tømming, min. 4m3 3639,76
Bestilt tømming, 6 m3 5459,64
Bestilt tømming, 8m3 7279,52
Bestilt tømming, 10m3 9099,40