Slam og slamtømming - priser

Priser fra 1/1-2023
Slamtømming 2023
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1 616,62
Bestilt tømming, min. 4m3 3 233,23
Bestilt tømming, 6 m3 4 849,85
Bestilt tømming, 8m3 6 466,47
Bestilt tømming, 10m3 8 083,09
Transportgebyr bil 803,31
Tømming helg/kveld m/bil 2 424,93
Klargjøring etter avtale 808,31
Ikke klargjort etter varsel 808,31
Gebyr for tømming m/båt 6 466,67
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 3 233,23
Tømming helg/kveld m/båt 4 849,85
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 323,32
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 646,65
Tilfeldig slangeutlegg ekstra bil 2 424,93