Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Engangsbeløp (inkludert mva). Priser fra 1/1-2023
Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2023
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 9 323,29 15 019,75
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 18 645,58 30 039,50
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 27 969,86 45 059,25
Videre pr. 300 m2 9 323,29 15 019,75
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 9 323,29
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1 555,03

Forskrift