Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2020
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 8460,45 14099,70
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 16919,85 28200,45
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 25380,30 42301,20
Videre pr. 300 m2 8460,45 14099,70
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 8460,45
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1411,12

Forskrift