Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Engangsbeløp (inkludert mva). Priser fra 1/1-2021
Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2021
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 8 748,10 14 579,09
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 17 495,13 29 159,26
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 26 243,23 43 739,44
Videre pr. 300 m2 8 748,10 14 579,09
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 8 748,10
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1 459,09

Forskrift