Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Engangsbeløp (inkludert mva).
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 8270,23 13782,70
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 16539,45 27566,42
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 24809,68 41350,14
Videre pr. 300 m2 8270,23 13782,70
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 8270,23
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1379,39
Fant du det du lette etter?