Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2022
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 8 879,32 14 797,78
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 17 757,56 29 596,65
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 26 636,88 44 395,53
Videre pr. 300 m2 8 879,32 14 797,78
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 8 879,32
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1 480,98
Engangsbeløp (inkludert mva). Priser fra 1/1-2022

Forskrift