Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Engangsbeløp (inkludert mva). Priser fra 1/1-2024
Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2024
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 9 724,19 15 665,60
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 19 447,19 31 332,35
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 29 171,38 46 999,10
Videre pr. 300 m2 9 724,19 15 665,60
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 9 724,19
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1 621,90

Forskrift