Etablererhjelp i Grimstad

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at nye og eksisterende bedrifter skal få best mulige betingelser for å videreutvikle seg i vår kommune.

Etablererhjelp i Grimstad

Grimstad kommune tilbyr gratis etablererveiledning. Det vil på sikt komme et drop-in tilbud via Etablerersenteret Agder IKS (under opprettelse). Inntil videre kan det bookes time på lenken under.

Kontaktperson

Bodil Slettebø
Mobil 99 79 63 60
E-post: bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

 

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademia og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Innoventus Sør skal hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Profesjonell rådgivning tilbys gjennom et inkubatorprogram der gründerne får tilgang til kompetanse, kontorlandskap og nettverk.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Agder-kontor er lokalisert i Campus Grimstad. Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet gjennom å tilby finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.