Kommunale næringspriser

Grimstad kommune har bestemt at det skal deles ut to kommunale næringspriser. Den ene går til Årets bedrift og den andre går til Årets grønne omstillingsbedrift.
Prisvinnerne får henholdsvis 25 000 kroner og 15 000 kroner og et diplom. Prisene deles ut årlig.

Næringsprisene er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for næringsutvikling i Grimstad. Prisene skal stimulere til og belønne innovasjon og innsats som er i samsvar med et eller flere av FNs 17 bærekraftsmål.

Grimstad kommunes næringspriser skal belønne tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Grimstad kommunes næringspolitikk, slik den er nedfelt i den til enhver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder næringsutvikling. Virksomheten skal være lokalisert i Grimstad og næringsprisen kan ikke gis til kommunale virksomheter. Prisene skal gå til virksomheter som har gjort seg bemerket seg innenfor sin kategori.

Frist for å sende forslag er 31. oktober 2024

Årets bedrift

 • Har bemerket seg innenfor sitt område/felt.
 • Har gjennomført en innsats som har bidratt til utvikling i bedriften, lokalsamfunnet eller i samfunnet generelt.
 • Har skapt direkte og/eller indirekte arbeidsplasser i Grimstad.
 • Er innovativ og nyskapende.
 • Oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
 • Har promotert Grimstad på en god måte.
   

Jeg vil foreslå en kandidat til Årets bedrift

Årets grønne omstillingsbedrift

 • Er innovativ på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.
 • Har gjennomført bærekraftig omstilling.
 • Har direkte eller indirekte redusert klimagassutslipp.
 • Har direkte eller indirekte redusert klimaavtrykk.

Jeg vil foreslå en kandidat til Årets grønne omstillingsbedrift

Jury

Juryen består av følgende:

 • Ordfører
 • En kommunestyrerepresentant oppnevnt av kommunestyret
 • Leder av Grimstad Næringsforening
 • En representant fra Universitet i Agder (UiA)
   

Næringssjefen har ansvar for å ivareta sekretariatsfunksjoner for næringsprisene.
Medlemmene i juryen forplikter seg til å velge ut prisvinnerne fra innkomne forslag. Juryen velges for den kommunale valgperioden.