Regionalt næringsfond

Grimstad kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Arendal kommune og Froland kommune. Formålet med Regionalt Næringsfond er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Bidragsytere i fondet er Aust-Agder fylkeskommune sammen med de kommunene som er med i fondet.

Man kan søke om inntil 200.000 kroner fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen. Det kan ikke søkes støtte til bedriftsetableringer som konkurrerer med eksisterende virksomhet i fondsregionen. 

Referater Regionalt Næringsfond

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017: 

Kontaktinfo

Næringssjef

Bodil Slettebø 
Telefon 37 25 04 31
Mobil 99 79 63 60
E-post: 
bodil.slettebo@grimstad.kommune.no