Regionalt næringsfond

Grimstad kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Arendal kommune og Froland kommune. Formålet med Regionalt Næringsfond er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Bidragsytere i fondet er Aust-Agder fylkeskommune sammen med de kommunene som er med i fondet.

Man kan søke om inntil 200.000 kroner fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av den totale finansieringen. Det kan ikke søkes støtte til bedriftsetableringer som konkurrerer med eksisterende virksomhet i fondsregionen. 

Referater Regionalt Næringsfond

2024

2023

2022

2021