Regionalt næringsfond

Grimstad kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Arendal kommune og Froland kommune. Formålet med Regionalt Næringsfond er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Bidragsytere i fondet er Aust-Agder fylkeskommune sammen med de kommunene som er med i fondet.

Man kan søke om inntil 200.000 kroner fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen. Det kan ikke søkes støtte til bedriftsetableringer som konkurrerer med eksisterende virksomhet i fondsregionen. 

Referater Regionalt Næringsfond

Den Store Pengedagen

Det finnes en rekke regionale og nasjonale finansieringsordninger for nytt og eksisterende næringsliv i Agder. For å få en oversikt over ulike finansieringsmuligheter anbefales Den Store Pengedagen som arrangeres en-to ganger i året i Kreativt Møtesenter i Campus Grimstad (JBU-bygget).

Her kan du møte representanter for ulike støtteordninger, og du kan avtale speed-dates for å presentere prosjektet ditt og få en rask vurdering på om/hvor du kan søke midler.

Kontaktinfo

Næringssjef

Bodil Slettebø 
Telefon 37 25 04 31
Mobil 997 96 360 
E-post: 
bodil.slettebo@grimstad.kommune.no