Skatt og ligning

Grimstad og Lillesand samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen og har et felles kemnerkontor som holder til i Ericssonbygget i Grimstad, hvor vi er samlokalisert med skatteetaten (Skatt sør).

Kemneren har også ansvar for innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Grimstad kommune.

Spør kemneren om

 • Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Betaling av restskatt og forskuddsskatt
 • Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skattytere
 • Føring av skatteregnskapet og fordeling av skatteinntektene til stat, fylke og kommune
 • Veiledning og kontroll av arbeidsgiverne
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest
 • Betaling av kommunale krav og eiendomsavgifter (eiendomsskatt, parkeringsgebyr, husleie, oppholdsbetaling, SFO og barnehage)

Spør skattekontoret om

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Bankkonti

Vår bankkonto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift er:

 • Grimstad - 6345 07 09044
 • Lillesand - 6345 06 09260

Mangler du KID-nummer kan du lage det lage det selv.

Konto for betaling av kommunale avgifter til Grimstad kommune

 • Drift – 2801 48 23710
 • Faktura med kid – 2801 48 23850
 • Parkering – 2801 48 23923   

Kontaktinfo

Kemneren i Grimstad og Lillesand

Telefon: 37 25 03 28
Telefaks: 37 25 03 50
E-post: kemneren@grimstad.kommune.no

Postadresse
Postboks 120, 4891 Grimstad
Besøksadresse
Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 9-15.