Skatt og ligning

Det er Skatteetaten som har ansvar for fastsetting, innkreving  og kontroll av skatter og avgifter. 

Bestill time hos skattekontoret

Hvis du skal besøke skattekontoret i Grimstad må du bestille time på forhånd. Bestill time på skatteetaten.no

Spør skattekontoret om

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Endre konto for skattepenger

Vil du ha skattepengene på en annen konto? Da kan du endre kontonummer.
I de fleste tilfeller endrer du konto på skatteetaten.no. 
Endre konto hos Skatteetaten.

Innfordring

Fra 1. november 2020 flyttet innfordring av kommunale krav til felleskontor for innfordring for Arendal og Grimstad kommuner. Det nye felleskontoret heter Agder Kommunale Innfordring (AKI). Kontoret vil holde til på Arendal kultur- og rådhus i Arendal.

Agder kommunale innfordring hjelper blant annet med:

  • Råd om betaling
  • Hjelp med nedbetaling
  • Veiledning i saker
  • Oppfølgning av saker som har gått til tvangsinnfordring

Du kan kontakte Agder Kommunale innfordring på e-post: aki@arendal.kommune.no.

Om endringen i oppgaver innen skatt og ligning

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger kemner (skatteoppkrever) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Har du spørsmål?

Skattekontoret

Skattekontoret i Grimstad
Telefon 800 80 000
Bestill tid

Besøksadresse
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Innfordring

Agder kommunale innfordring
Telefon 37 01 30 00 
aki@arendal.kommune.no

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal

Åpningstider
Mandag - fredag 9-15