Skatt og ligning

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag. Det betyr at Skatteetaten vil få alt ansvar for fastsetting, innkreving  og kontroll av skatter og avgifter. Fra denne datoen vil det ikke lenger være kemner i Grimstad kommune og som innbygger vil finne nøvendig informasjon på nettsidene til Skatteetaten.

Fra 1. november 2020 flyttes innfordring av kommunale krav til felleskontor for innfordring for Arendal og Grimstad kommuner. Det nye felleskontoret heter Agder Kommunale Innfordring (AKI). Kontoret vil holde til på Arendal kultur- og rådhus i Arendal.

Grimstad og Lillesand samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen og har et felles kemnerkontor som holder til i Ericssonbygget i Grimstad, hvor vi er samlokalisert med skatteetaten (Skatt sør).

Spør kemneren om

 • Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Betaling av restskatt og forskuddsskatt
 • Skatteavregning av alle forskudds- og etterskuddspliktige skattytere
 • Føring av skatteregnskapet og fordeling av skatteinntektene til stat, fylke og kommune
 • Veiledning og kontroll av arbeidsgiverne
 • Årsavregning arbeidsgiveravgift
 • Skatteattest
 • Betaling av kommunale krav og eiendomsavgifter (eiendomsskatt, parkeringsgebyr, husleie, oppholdsbetaling, SFO og barnehage)

Spør skattekontoret om

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Bankkonti

Vår bankkonto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift er:

 • Grimstad - 6345 07 09044
 • Lillesand - 6345 06 09260

Mangler du KID-nummer kan du lage det lage det selv.

Konto for betaling av kommunale avgifter til Grimstad kommune

 • Drift – 2801 48 23710
 • Faktura med kid – 2801 48 23850
 • Parkering – 2801 48 23923   

Kontaktinfo

Kemneren i Grimstad og Lillesand

Telefon: 37 25 03 28
Telefaks: 37 25 03 50
E-post: kemneren@grimstad.kommune.no

Postadresse
Postboks 120, 4891 Grimstad
Besøksadresse
Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 9-15.