Røykvarslere og slokkeutstyr

Alle boliger skal ha røykvarsler

Røykvarsler er en enkel og billig livsforsikring som hjelper deg til å få informasjon om at en brann er brutt ut i hjemmet ditt, der du og de du er glad i oppholder seg.

Krav til brannvarsling i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at boligene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Test røykvarsleren jevnlig!

Test røykvarsleren jevnlig, en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.
Batteriet bør skiftes en gang pr. år. Dersom varsleren gir fra seg svake, korte pip må batteriet byttes umiddelbart. Det finnes batterier som varer opp til 10 år.

Det er også mulig å få røykvarslere som kan kobles til strømnettet.

Røykvarsleren i seg selv har også en begerenset levetid på 10 - 15 år. Er den eldre enn dette, må den byttes.

Krav til slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eier må selv sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter
  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Det er eier av bolig/fritidsbolig som må ta jevnlig ettersyn av slokkeutstyr. Service på slokkeutstyr må gjøres av fagfolk.