Bredbåndsutbygging i Grimstad

Om bredbåndsstøtteordningen

Det blir hvert år tildelt offentlige midler til utbygging av bredbåndsprosjekter i områder som er spredtbygd og ikke har noe bredbåndstilbud. Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. 

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene, og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt etter søknader fra kommunene.

Realisering av prosjektene når det gjelder finansiering, er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune.

Prosjektene som kan få støtte under ordningen er følgende to klasser: 

  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet.
  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby 300 Mbit/s nedlastningshastighet og en opplastningshastighet på 100 M/bits.


Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke Nkoms nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

nettsidene til NKOM kan du lese mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Her finner du også tildelingskriterier.

På nettsidene til Agder fylkeskommune finner du oversikt over bredbåndsprosjekter i Agder som er tildelt, ferdig utbygd og under arbeid.

Kart