Moysand småbåthavn

Formål

Bakgrunn for planarbeidet er å legge til rette for en småbåthavn for ca. 40-45 båter. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt ti 8. mai 2020