Jodtabletter

Jodtabletter kan kjøpes på apoteket. Tablettene heter Jodix 130 mg og må ikke forveksles med kosttilskuddet jod. 

Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (på siden Sikkerhverdag.no) og Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Viktigste grunn til dette, er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten, og om en alvorlig ulykke skulle skje kan varslingstiden bli kort. 

DSA anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Grimstad kommune har et lager med jodtabletter. 

Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Om en slik situasjon vil inntreffe, vil det komme anbefalinger i mediene og via DSA, og vi vil også legge dette ut på kommunens hjemmeside og varsle via SMS.

Dersom myndighetene gir anbefaling om det, vil Grimstad kommune dele ut jodtabletter til alle under 18 år, gravide og ammende.  

Dersom en atomhendelse fører til luftforurensning, vil det også være anbefalt at man så langt som mulig holder seg innendørs med vinduer, dører og ventiler lukket i den tiden forurensningen vedvarer. Det er derfor absolutt det beste om du på forhånd har anskaffet jodtabletter til alle i husstanden under 40 år, så du slipper å reise ut i en slik situasjon.