Kriseteam

Grimstad kommune har et psykososialt kriseteam som har til oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som rammer liv og helse i alvorlig grad. Kriseteamet er et beredskapsteam som skal kunne aktiviseres på kort varsel når ting skjer.
Teamet skal være en ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidlig innsats i en akutt fase, før andre hjelpesystemer er klare til å yte hjelp.

Kriseteamet kontaktes via legevakt, AMK-sentralen, politi eller brannvesen i sammenheng med ulykker og hendelser som truer liv og helse.

Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid: Ring fastlegen din
Kveld, natt og helg: Telefon til legevakten 116117
Legevaktens nettside