Nyttige nettsider - beredskap

Vær og natur

  • Varsom.no – varsler naturfarer som flom, jordskred og snøskred
  • Yr.no – værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt
  • Met.no – Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt
  • Aenett.no – informasjon om strømstans

Vei og trafikk

  • Vegvesen.no – trafikkmeldinger fra Statens vegvesen
  • Akt.no – informasjon om bussruter

Politiet

Strålevern og atomsikkerhet

Tele- og databrudd

Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes.