Tilfluktsrom

Grimstad kommune har tre offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes private anlegg.

Ansvar for tilfluktsrom

Kommunen eier og vedlikeholder de tre tilfluktsrommene. Private virksomheter med bruksareal over 1000 kvadratmeter skal også ha egne tilfluktsrom, hvis man ikke har søkt og fått dispensasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen,  drifte de offentlige tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/TV/media/sms.

Beskyttelse ved andre kriser
Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem, hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.
Se beredskapsbrosjyre fra DSB

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Offentlige tilfluktsrom i Grimstad

Lover og retningslinjer