Bioddgaten 1

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 06.02.21

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg med inntil 8 boligenheter. Bebyggelsen er planlagt som «sjøbuer» med parkering under bakken. Vossgate 2/4 er tatt med i planområdet for å muliggjøre tilbakeføring av fasaden mot sjøen

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6. februar 2021