Campus Grimstad NKT-2, Ny Fagskole

Vedtatt endring av plan. Frist for klage er 19.03.22.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny fagskole i Grimstad. Planlagt fagskole er en samlokalisering av dagens fagskoler i Grimstad og Kristiansand. Fylkesskoletannlegen skal i tillegg integreres i planlagt bygningsmasse. 

Planen er vedtatt.

Vedtatt endring (21.02.22) har til hensikt å flytte SGG1 en meter lenger nord for å gjøre plass til en natursteinsmur. 

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak av 21.02.22 kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 19. mars 2022