Del av Stølehalvøya

Varsel om endring av plan. Frist for merknader er 20.06.22

Formål

Planendringen omfatter hytteområdet ytterst på Stølehalvøya samt del av Støleveien og hele del av planområdet øst for Saulekilen. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 20.juni 2022