Dr. Crawfurdsvei, Fevik

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 18.10.18

Formål

Hovedgrepet for planen er tilrettelegging for boligutvikling i et område som idag ligger ubenyttet midt i et område med boliger. 

Har du merknader til forslaget? 

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 18. oktober 2018.