Ekelunden

Teknisk utvalg har i møte den 24.04.18 fastsatt planprogram til detaljregulering for Ekelunden.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å omregulere gjeldende plan fra offentlig formål til boligformål med konsentrert bebyggelse i form av lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger. 

Det er vurdert at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram. 
Planprogrammet er fastsatt den 24.04.18