Flade Rivingen

Oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 07.03.21.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fiskerirettet maritim næringsvirksomhet, samt tilhørende infrastruktur og grønnstruktur.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 7. mars. 2021