Fløyheia, gnr 36 bnr 2 m. fl.

Melding om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 26.10.18

Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 8-10 fritidsboliger med tilhørende anlegg og bygninger, herunder adkomst. 

Her du innspill?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for merknader er satt til 26. oktober 2018