Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien

Vedtatt endring av plan.  Frist for klage er 13.11.2023

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Homborsundveien. 

Det er vedtatt endring av planen den 12.10.23.  I gjeldende plan er bestemmelsesområde for «midlertidig bygg- og anleggsområde» feilaktig blitt lagt utenfor plangrensen. Hensikten med endringen av detaljregulering er å rette opp i dette gjennom å utvide planområdet.

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak om endring kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 13. november 2023