Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 26.10.20

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for en trafikksikker løsning for gående og syklende langs Homborsundveien. 

Har du merknader til forslaget

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelser er satt til 26. oktober 2020