Grimstad sentrum

Vedtatt endring. 

Formål

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for nytt tilbygg på kulturhuset. Endringen gjelder bare for delområdene O4 og F3 innenfor reguleringsplan for Grimstad sentrum. 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 7. desember 2022