Holvigen brygge

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 13.12.21

Formål

Hovedformålet med planen er å etablere småbåthavn med tilhørende infrastruktur. I tillegg dette skal det legges til rette for friområde med badeplass.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 13. desember 2021