Hove, Homborsund

Planarbeid igangsatt. Frist for innspill er 24.08.20

Formål

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og fortøyningsanlegg i tråd med kommuneplanen. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 24. august 2020